Welkom bij VDL Special Vehicles

VDL Special Vehicles is onderdeel van het internationale, industriële familiebedrijf VDL Groep. Met 150 medewerkers richten wij ons bij VDL Special Vehicles vanuit onze locatie in Eindhoven op het ontwerp, ontwikkeling, implementatie en fabricage van chassis en drijflijnen voor zware voertuigen, fabricage van complete voertuigen voor derden en de fabricage van defensievoertuigen. Het overgrote merendeel van deze producten bevat een zero emissie drijflijn, iets waar wij ons in de toekomst meer en meer op willen gaan toeleggen. VDL Special Vehicles heeft de ambitie om tot de top van de contract manufacturers te gaan behoren op het gebied van zero-emissie drijflijnen voor middelzware tot zware voertuigen.

 -English-

VDL Special Vehicles is part of the international, industrial family business VDL Groep. With 150 employees, we at VDL Special Vehicles focus on the design, development, implementation and manufacturing of chassis and powertrains for heavy duty vehicles, contract manufacturing of complete vehicles for third parties and the production of defense vehicles from our location in Eindhoven. The vast majority of these products contain a zero-emission powertrain, something we want to focus more and more on in the future. VDL Special Vehicles has the ambition to become one of the top contract manufacturers in the field of zero-emission powertrains for medium to heavy vehicles.