VDL Nedcar bouwt af met circa 2.000 banen per 1 maart 2024
Autoproductie bij VDL Nedcar in Born.

VDL Nedcar bouwt af met circa 2.000 banen per 1 maart 2024

2 november 2023

Zoals eerder aangekondigd is VDL Nedcar in Born, als gevolg van de geplande productiestop voor BMW Group en het niet kunnen vinden van directe aansluiting daarop met andere voertuigprojecten, genoodzaakt om per 1 maart 2024 arbeidsplaatsen af te bouwen. De formele adviesaanvraag hiervoor is ingediend bij de ondernemingsraad (OR). Parallel hieraan werkt VDL Nedcar, de autofabriek van VDL Groep, onverminderd door aan nieuwe voertuigprojecten.

De vandaag aangekondigde organisatiekrimp komt bovenop de afbouw van medewerkers (ongeveer 1.000 uitzendkrachten en 500 vaste medewerkers) als gevolg van het overgaan op één ploegendienst vanaf 1 november. Vanaf heden werken er ongeveer 2.500 medewerkers bij VDL Nedcar. Het voornemen dat aan de OR is voorgelegd, behelst de reductie van ruim 2.000 banen. Dat betekent dat er per 1 maart 2024 bij VDL Nedcar ongeveer 450 arbeidsplaatsen overblijven. Deze arbeidsplaatsen staan los van het Mobility Innovation Centre waarmee naar verwachting enkele honderden banen worden gecreëerd.

‘Maximaal inzetten’

Directeur John van Soerland van VDL Nedcar: “Na de opzegging van het productiecontract tot 2030 door BMW hebben we ontzettend hard geknokt voor de juiste aansluiting middels autoproductie. Dat is vooral door turbulente omstandigheden op de mondiale automarkt en overcapaciteit in de automotive industrie niet gelukt. Wij balen daarvan en voor onze medewerkers die hun baan verliezen spijt ons dat. Ondertussen draaien onze acquisitie-inspanningen om nieuwe opdrachtgevers aan te trekken onverminderd door. Wij blijven ons maximaal inzetten om VDL Nedcar voor de toekomst sterker te maken”.

Voor de medewerkers van VDL Nedcar die per 1 maart 2024 hun baan gaan verliezen, is het sociaal plan van toepassing. Daarin is onder meer vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan herplaatsing, welke ondersteuning boventalligen krijgen op het gebied van outplacement, wat de financiële regelingen zijn bij het beëindigen van het dienstverband en de werkwijze voor het aanbieden van een passende functie. Naast dit sociaal plan krijgen alle medewerkers, als de afspraken met BMW worden nagekomen, een zogeheten Finish with Pride-bonus van maximaal 7.500 euro per persoon die loopt tot 1 maart 2024.  

Investering

VDL Nedcar wil per 1 maart 2024 geen arbeidsplaatsen schrappen, of competenties verliezen, waarvan bekend is dat deze op korte termijn weer nodig zijn voor de productie van auto’s. Met het aanhouden van ongeveer 450 medewerkers is dat geborgd. VDL Nedcar houdt dus per 1 maart 2024 meer banen in de lucht dan noodzakelijk om de fabriek stand by te houden. Een investering die gebaseerd is op het vertrouwen dat er een nieuwe samenwerking tot stand zal komen. De medewerkers worden ingezet voor het bouwen van prototypes voor nieuwe klanten, het ombouwen van de fabriek voor nieuwe opdrachtgevers, het vervaardigen van persdelen, de afronding van de contractuele verplichtingen met BMW en de ondersteuning van deze werkzaamheden. Voor de duidelijkheid: deze arbeidsplaatsen staan los van het Mobility Innovation Centre en het in Born faciliteren van de groei van andere VDL-bedrijven die actief zijn in de mobiliteit. Daarmee zijn eveneens naar verwachting enkele honderden arbeidsplaatsen gemoeid.

Achtergrond

VDL Nedcar is in 2020 geconfronteerd met de ingrijpende besluiten van BMW dat een op dat moment recent overeengekomen contract werd geannuleerd en dat er geen vervolgcontracten zouden worden gegund. Dit besluit van BMW was ingegeven door lagere productievolumes dan eerder voorzien. Dalende autoverkopen als gevolg van de coronapandemie, geopolitieke ontwikkelingen en disruptieve ontwikkelingen in de automobielmarkt lagen hieraan ten grondslag.

Ondanks deze teleurstelling is VDL Nedcar een leverbetrouwbare autoproducent gebleven die ook sindsdien mondiale kwaliteitsprijzen in de wacht heeft gesleept. Deze prestaties hebben bijgedragen tot een beperkte verlenging van het bouwen van de huidige modellen tot 1 maart 2024. Verder is, mede door de flexibiliteit, betrouwbaarheid en innovatiekracht, de productie toegekend van ’s werelds eerste volledig elektrisch aangedreven cabrio, de MINI Cabrio Electric. Deze prestaties zijn van kritische waarde als het gaat om het bouwen aan de verdere toekomstbestendigheid van VDL Nedcar.

Transitie

Zoals bekend werkt VDL in Born aan de transitie van een onafhankelijk autoproducent naar een brede partner in duurzame mobiliteit. In hoofdlijnen bestaat de strategie uit: het onafhankelijk auto’s produceren voor derden en innovaties op het gebied van mobiliteit die de positie als onafhankelijk autoproducent versterken, bijvoorbeeld de assemblage van batterijpakketten en de productie en ombouw van speciale voertuigen.

Over VDL Nedcar 

VDL Nedcar in Born is een onafhankelijke autoproducent die in opdracht van derden auto’s produceert. Het is de enige grote autofabriek in Nederland die sinds eind 2012 deel uitmaakt

van industrieel familiebedrijf VDL Groep in Eindhoven. Momenteel werken er ongeveer 2.500 medewerkers. De fabriek heeft een productiecapaciteit tot maximaal 200.000 auto’s per jaar, op basis van tweeploegendiensten. VDL Nedcar maakt gebruik van een sterk geautomatiseerd productieproces (1.400 industriële robots). Sinds de start in 1967 rolden bijna 6 miljoen auto’s (DAF, Volvo, Smart, Mitsubishi, MINI, BMW) van de productielijn in Born. Momenteel produceert VDL Nedcar de MINI Cabrio en de MINI Countryman; van de MINI Countryman produceren we ook de PHEV-variant.
www.vdlnedcar.nl 

Terug