Waterstof trainingen voor medewerkers VDL Special Vehicles

Waterstof trainingen voor medewerkers VDL Special Vehicles

14 maart 2023

VDL Special Vehicles traint haar personeel uitgebreid op het gebied van waterstof en veiligheid. Om veilig te kunnen werken aan waterstof voertuigen is in Nederland geen norm, zoals voor elektrische voertuigen, opgenomen. Er is wel een PGS richtlijn die hier regels en procedures aan verbind. Deze zijn onderdeel van zowel de basis als de technicus training.

Training Waterstof Basis

Met de introductie van door waterstof aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobielbranche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden, De risico’s hier zijn de aanwezigheid van hoge elektrische spanningen en hoge drukken tot meer dan 700 bar. Daarom hebben onze medewerkers de training Waterstof Basis gevolgd. Deze training richt zich specifiek op de basiskennis over waterstofvoertuigen.

Training Waterstof Technicus

Onze medewerkers die gaan werken aan waterstof aangedreven voertuigen hebben de training Waterstof Technicus gevolgd. De training Waterstof Technicus richt zich specifiek op de techniek van waterstofvoertuigen.  Dit geldt zowel voor Brandstofcel aangedreven als verbrandingsmotor aangedreven voertuigen.

Beide trainingen zijn onder andere gebaseerd op de PGS26, voorschriften voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van CNG- en LNG- motorvoertuigen.

Alle medewerkers die deze trainingen hebben gevolgd hebben een certificaat ontvangen. Proficiat iedereen!

Terug